Cheugy: Lạc hậu, quê mùa, không hợp thời 

Từ này trái nghĩa với xu hướng, mốt, hiện đại.  Cheugy thường được dùng để nhắc đến một người vẫn theo một xu hướng đã lỗi thời. Từ này có thể bao gồm nhưng không giới hạn trong các chủ đề như thời trang, thói quen sử dụng mạng xã hội, cách dùng tiếng lóng, v.v.

Ví dụ: My friend told me to change out of my favorite pair of Miss Me jeans because they were cheugy

Tạm dịch: Nhỏ bạn nói mình nên thay chiếc quần jeans Miss Me vẫn hay mặc này, bởi vì nó trông quê mùa.

Nguồn: Urban Dictionary

(Visited 92 times, 1 visits today)