Street Talk

Contractions phổ biến trong ngôn ngữ đường phố ở Mỹ (P2)

Pinterest LinkedIn Tumblr

Contractions là một dạng rút gọn trong tiếng Anh, được dùng trong trường hợp rút ngắn một từ bằng cách bỏ đi một hoặc một vài chữ cái, ngăn cách bằng dấu nháy đơn – Apostrophe (‘). 

Một trong những phàn nàn lớn nhất mà tôi nghe được từ các sinh viên nước ngoài đến Mỹ là dường như việc nói tiếng Anh luôn dễ hơn là nghe-hiểu. Lý do chính là vì việc sử dụng phổ biến các Contractions, điều này không chỉ khiến người nghe không thể nhận ra một loạt từ mà còn tăng tốc độ nói (ở phía người nói), do đó rất khó để hiểu được.

Sau đây là tổng hợp các Contractions cực kỳ phổ biến trong ngôn ngữ đường phố ở Mỹ. Bạn sẽ thấy những từ này được phiên âm vì chúng thường chỉ dùng trong văn nói. Tuy nhiên, một số thực sự xuất hiện thường xuyên trong tiểu thuyết, tạp chí, truyện tranh và các ấn bản khác. Các thuật ngữ này sẽ được đánh dấu hoa thị (*) trong danh sách sau.

Standard Common Contraction Example Notes
he ‘e Who is’e?
he/she has he/she ‘as He ‘as a house at the beach
her ‘er This is ‘er house. Không áp dụng nếu từ her đứng đầu một câu.
him ‘im I like ‘im a lot.
his ‘is What’s ‘is name? Không áp dụng nếu từ his đứng đầu một câu.
how did you how’dya hoặc how’dja How’dya/How’dja make that?
how do you how’dy’a How’dy’a do it? Khi được phát âm thành 2 âm tiết, how’dya, thì (tense) chuyển từ hiện tại sang quá khứ. Mặc dù rất tinh tế, điểm khác biệt này dễ dàng được người Mỹ bản xứ nhận diện.
How’dya do it? = How did you do it?
How’dy’a do it? = How do you do it?
how does how’s How’s she feel today?
in front of in fronna He parked in fronna the house.
-ing -in’ (*) I’m goin’ to the store.
is that izat Izat your new car? Cũng dùng: Zat your new car?
just jus’ Jus’ get it later.
leave me lee’me Lee’me alone!
let me lem’me (*) Lem’me have it.
of a or o’ (* He’s sorta strange.
It’s made o’ wood
Mặc dù thỉnh thoảng bạn sẽ thấy liên từ of rút gọn thành o’, nó được phát âm giống như a. Vì thế, It’s made o’ wood sẽ được phát âm là It’s made a wood.
old ol’ (*) There’s the ol’ church.
or ‘r Do you like ice cream’r candy? Như bạn có thể nhận thấy, ‘r không chỉ là dạng rút gọn của are mà còn là của or. Ý nghĩa phụ thuộc vào ngữ cảnh:
I c’n invite Tom’r Peggy. = I can invite Tom or Peggy.
Tom’n Pegyy’r invited. = Tom and Peggy are invited.
out of outta (*)
(phát âm: oudda)
Get outta here! Phát âm: Ged oudda here!

Theo Street Talk (David Burke)
Dịch & chú giải: Chơn Linh

*Ảnh: cru.org

(Số lượt đọc: 76 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận