Street Talk

Contractions phổ biến trong ngôn ngữ đường phố ở Mỹ (P3)

Pinterest LinkedIn Tumblr

Contractions là một dạng rút gọn trong tiếng Anh, được dùng trong trường hợp rút ngắn một từ bằng cách bỏ đi một hoặc một vài chữ cái, ngăn cách bằng dấu nháy đơn – Apostrophe (‘). 

Một trong những phàn nàn lớn nhất mà tôi nghe được từ các sinh viên nước ngoài đến Mỹ là dường như việc nói tiếng Anh luôn dễ hơn là nghe-hiểu. Lý do chính là vì việc sử dụng phổ biến các Contractions, điều này không chỉ khiến người nghe không thể nhận ra một loạt từ mà còn tăng tốc độ nói (ở phía người nói), do đó rất khó để hiểu được.

Sau đây là tổng hợp các Contractions cực kỳ phổ biến trong ngôn ngữ đường phố ở Mỹ. Bạn sẽ thấy những từ này được phiên âm vì chúng thường chỉ dùng trong văn nói. Tuy nhiên, một số thực sự xuất hiện thường xuyên trong tiểu thuyết, tạp chí, truyện tranh và các ấn bản khác. Các thuật ngữ này sẽ được đánh dấu hoa thị (*) trong danh sách sau.

Standard Common Contraction Example Notes
probably prob’ly (*) He’ll prob’ly come for dinner.
should not have shouldn’a You shouldn’a done that.
some s’m Want s’m breakfast?
sure sher Sher, I like chocolate! Một cách nói phổ biển để thể hiện sự đồng ý là For sure!
Phát âm: Fer sher!
them ‘m hoặc ‘em (*) I like’m a lot.
I like
‘em a lot.
to ta I don’t know what ta do now. Lưu ý (1): Điều này áp dụng cho bất kỳ từ nào bắt đầu bằng “to” và có trọng âm không rơi vào âm tiết đầu tiên: today, tomorrow, tobacco,… phát âm: taday, tamorrow, tabacco.

Lưu ý (2): Khi đứng sau một từ kết thúc bằng âm “r” hoặc “or”, to thường được phát âm là da: I dunno where da go now.

want to wanna (*)
(khi theo sau là một nguyên âm hay phụ âm)wannu
(khi theo sau chỉ là nguyên âm)
I wanna go outside.
I wanna eat something.I wannu avoid the subject.
Wanna có thể dùng trước một nguyên âm hay phụ âm, trong khi wannu chỉ dùng trước một nguyên âm. Nghe có vẻ lạ tai khi sử dụng wannu trước một phụ âm như: I wannu go.
what wud Wud if we went to the movies? “What” được phát âm là whad chỉ khi theo sau đó là một nguyên âm.
what are you wachya hoặc wacha Wachya/Wach do’in? Dạng rút gọn này chỉ diễn ra khi theo sau nó là một từ hay nhiều từ. Nó không dùng khi đứng một mình như: What are you? Crazy? Sẽ không đúng khi nói: Wacha? Crazy?
what did you wudidya hoặc wudiya hoặc wudja Wudidya/wudiya/wudja buy?
what do you? what cha hoặc what chya hoặc wuddy’a What cha/what chya/wuddy’a doing? Khi wuddyua được phát âm là 2 âm tiết, wud’dya, nó trở thành thì quá khứ. Khi phát âm là 3 âm tiết, wud’dy’a, nó thay đổi thành thì hiện tại. Sự khác biệt tinh tế này dễ dàng được người Mỹ bản xứ nhận diện.
what does what’s (*) What’s he do for a living? Mặc dù đây là dạng rút gọn phổ biến cho “what does,” nhưng theo truyền thống thì what’s là dạng rút gọn cho “what is”.
what is the what’s a What’s a matter? Cũng dùng: Wassa matta? (*)
would not have wudn’a I wudn’a done that if I were you.
you ya (*)

ja
(cách phát âm phổ biến khi đứng sau chữ cái “d”)

y’
(cách phát âm phổ biến khi theo sau là một nguyên âm)

How are ya?

Would ja like some ice cream?
Did ja see that?

If y’ever need me, just call.
Did y’ever see the movie?

why did you whyd’ya hoặc whydja Why’dya/Why’dja tell him to leave?
why do you why’dy’a Why’dy’a work so hard? Khi why’dy’a được phát âm là 2 âm tiết, why’dya, nó trở thành thì quá khứ. Khi được phát âm là 3 âm tiết, why’dy’a, nó chuyển thành thì hiện tại. Sự khác biệt tinh tế này dễ dàng được người Mỹ bản xứ nhận diện.

Theo Street Talk (David Burke)
Dịch & chú giải: Chơn Linh

*Ảnh: Mark Kerrison

(Số lượt đọc: 86 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận