Prepositions

down and out là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

down and out nghĩa là gì?

down and out = broken down

phá sản, khánh kiệt

Example:

The old man was down and out after the disaster.
Cụ già khánh kiệt sau tai họa.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Melinda Gimpel

(Số lượt đọc: 81 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận