Prepositions

due to là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

due to nghĩa là gì?

due to = owning to, because of

còn về, về phần

Example:

I was unable to go to the party due to a previous engagement.
Tôi không thể đến dự tiệc vì đã có hẹn trước.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Kelsey Chance

(Số lượt đọc: 11 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận