Prepositions

except for là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

except for nghĩa là gì?

except for = with the exception of

trừ trường hợp

Example:

Except for him, none of us had been there before.
Trừ trường hợp ông ấy, không ai trong chúng tôi đã có mặt ở đó trước kia.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Gage Walker

(Số lượt đọc: 100 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận