Prepositions

for certain là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

for certain nghĩa là gì?
for certain = certainly, surely

chắc chắn

Example:

I don’t know for certain how far I can help you.
Tôi không biết chắc có thể giúp anh tới mức nào.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

Ảnh: Austin Kehmeier

(Số lượt đọc: 151 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận