Prepositions

for fear of là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

for fear of

vì sợ

Example: I chose to say nothing for fear of saying the wrong things.
Tôi chọn thái độ không nói gì vì sợ nói sai.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 1.118 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận