Prepositions

for nothing là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

 for nothing nghĩa là gì?
 for nothing = free, without charge

không tốn tiền, miễn phí

Example:

  1. Traditionally, oriental physicians offered treatments for nothing.
    Theo truyền thống, các đông y sĩ xưa kia thường chữa bệnh không lấy tiền.
  2. – How much did the man charge you for fixing your watch?
    – He did it for nothing.
    – Ông ấy sửa đồng hồ cho anh tính bao nhiêu tiền?
    – Ông ấy sửa miễn phí.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

Ảnh: Pat Taylor

(Số lượt đọc: 139 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận