Prepositions

for the most part là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

for the most part nghĩa là gì?
for the most part = usually, mostly, chiefly

phần lớn, hầu hết

Example:

This author has written only one comedy. For the most part, his work is serious.
Tác giả này chỉ viết một hài kịch. Phần lớn tác phẩm của ông đều nghiêm chỉnh.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

Ảnh: Michel Grolet

(Số lượt đọc: 120 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận