Prepositions

for the purpose of là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

for the purpose of, with the aim of

với mục đích, nhằm

ExampleHe studied Chinese for the purpose of enlarging his knowledge.
Ông ấy học tiếng Hoa với mục đích mở rộng kiến thức.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 272 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận