Prepositions

How to Master Most Common Constructions with Preposition: Mục đích & Phương pháp

Pinterest LinkedIn Tumblr

MỤC ĐÍCH

1. Tránh ảnh hưởng của tiếng Việt khi dùng tiếng Anh

VD:

  • Việt: Trả tiền cà phê cho cô ấy. (Ta dễ lầm: for her)
  • Anh: Pay her for the coffee.

2. Dùng Prepositions chính xác, phân biệt những cách dùng khác nhau về ý nghĩa hoặc về cấu trúc.

VD:

– Nghĩa của từ listen khác hẳn trong hai trường hợp:

  • listen to music: nghe nhạc
  • listen for an airplane: nghe xem có tiếng máy bay không

– Nghĩa của reson không đổi, nhưng:

  • trong noun + prep, reason dùng với for
  • trong group prep, by reson dùng với of

3. Tăng vốn từ ngữ, vì chính Verbs, Nouns và Adjectives là từ loại đòi hỏi Prepositions.

PHƯƠNG PHÁP

1. Nên học liên tục

Bạn nên học tài liệu này trong một thời gian liên tục. Tính liên tục sẽ giúp bạn tổng hợp lại để nhận xét, đối chiếu những tương tự và khác biệt, khiến bạn dễ nhớ được nhiều từ một lúc. Thí dụ, khi mới học tiếng Anh ta thường dùng sai động từ rob vì bị ảnh hưởng tiếng Việt “lấy cái gì của ai”, trong khi tiếng Anh, rob và các động từ có nghĩa tương tự lại là:

  • rob somebody for something
  • deprive sb. of sth.
  • strip sb. of sth.

2. Nên học prepositions trong toàn câu, và ôn lại nhiều lần để thành thói quen

Sau khi học hết 12 bài, bạn cần ôn lại nhiều lần bằng cách đọc các thí dụ hoặc làm phần Sentence Practice. Khi làm, bạn đừng dùng bút ghi vào khoảng trống trong câu.

VD: My native village is located……..the Mekong River. (8)

Đọc câu trên lần thứ nhất, có thể bạn chưa biết nên dùng phrase nào vào khoảng trống để câu đúng nghĩa. Cuối câu có ghi số (8) theo danh sách trên bài học – by the side of -. Nếu ghi vào khoảng trống, khi ôn lại bài lần thứ hai bạn đã có sẵn by the side of, và sẽ không có lợi cho việc vận dụng trí nhớ.

Phương pháp, cách sắp xếp các bài học của sách này đã giúp bạn một phần, một phần rất nhỏ; phần lớn còn lại phải do chính bạn: học dùng Prepositions hằng ngày, liên tục một thời gian để hình thành thói quen, bạn sẽ nắm vững Prepositions. (Giáo sư Lê Tôn Hiến)

Nguồn: How to Master Most Constructions with Prepositions
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 108 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận