Prepositions

in and out là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

in and out nghĩa là gì?

in and out = making brief visits

đến rồi đi ngay

Example:

She is always in and out and never stays long.
Cô ta cứ đến rồi đi ngay, không bao giờ ở lâu.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Tamara Bellis

(Số lượt đọc: 28 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận