Prepositions

in between là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

in between nghĩa là gì?

in between = in the time between, in the area between

giữa thời gian, giữa vị trí

Example:

He works overseas most of the time but in between jobs he sometimes comes back to his native land.
Phần lớn thời gian, ông ta làm việc ở nước ngoài, nhưng giữa thời gian làm việc, đôi khi ông ấy trở về quê hương.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Sigmund

(Số lượt đọc: 60 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận