Prepositions

in common with là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

in common with: like

(cũng) giống như

ExampleIn common with most educated people, he prefers classical mustic to jazz.
Cũng giống như hầu hết những người có học, ông ấy thích nhạc cổ điển hơn nhạc jazz.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 585 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận