Prepositions

in comparison with là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

in comparison with

so sánh với

ExampleIn comparison with his brothers, he is quite easy to get along with.
So sánh với anh em của hắn, hắn là người dễ giao tiếp.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 256 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận