Prepositions

in connection with là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

in connection with

liên quan đến

ExampleTell me all you know in connection with that matter.
Hãy nói cho tôi nghe tất cả những gì anh biết liên quan đến vấn đề đó.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 216 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận