Prepositions

in consequence of là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

in consequence of

do kết quả, do hậu quả

Example:
In consequence of the war, many families are in mourning.
Do hậu quả chiến tranh, nhiều gia đình phải chịu cảnh tang tóc.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 56 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận