Prepositions

in contrast to, in contranst with là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

in contrast to / in contrast with = in sharp contrast with

tương phản (hẳn) với

Example:

In (sharp) contrast with his earlier attitude, he is now very friendly and cooperative.
Trái ngược hẳn với thái độ trước đây, bây giờ hắn rất thân thiện và có tinh thần hợp tác.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 97 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận