Prepositions

in debt là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

in debt nghĩa là gì?
in debt = owning money

mang nợ, mắc nợ

Example:

She owes everybody money; she badly in debt.
Bà ấy vay tiền mọi người; hiện nay mắc nợ nặng.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

Ảnh: Towfiqu barbhuiya

(Số lượt đọc: 50 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận