Prepositions

in defence of là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

in defence of

để bảo vệ

Example:
He said all he could in defence of his client.
Ông ấy đã nói tất cả những gì có thể nói để bảo vệ thân chủ của mình.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 36 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận