Prepositions

in deference to là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

in deference to = out of respect for

vì tôn trọng

Example:
In deference to his guests, he avoided any discussion of religion or politics.
Vì tôn trọng khách, ông ấy né tránh thảo luận về tôn giáo và chính trị.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 7 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận