Prepositions

in defiance of là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

in defiance of

bất kể, bất chấp

Example:
He jumped into the river in defiance of the law.
Hắn nhảy xuống sông bất chấp luật lệ.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 30 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận