Prepositions

in lieu of là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

in lieu of = in place of, as a substitute for

thay vì, thay thế cho

Example:

In lieu of the money he owed us, we received only promises to pay.
Thay cho số tiền ông ta nợ, chúng tôi chỉ mới nhận được lời hứa sẽ trả.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 8 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận