Prepositions

in preference to là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

in preference to

thích hợp hơn với

Example:

Through personal influence, he was given a job in preference to several more experienced men.
Do ảnh hưởng cá nhân, hắn được giao một việc thích hợp cho nhiều người khác có kinh nghiệm hơn hắn.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 88 lần, 2 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận