Prepositions

in prospect of là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

in prospect of nghĩa là gì?
in prospect of = with an eye to, with a view to

nhằm mục đích, hướng về, kỳ vọng vào

Example:

Men plough and sow in prospect of the coming harvest.
Người ta cày đất và gieo hạt kỳ vọng vào mùa gặt tới.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 259 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận