Prepositions

in quest of là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

 in quest of = in search of

tìm kiếm

Example:

They went there in quest of gold.
Họ đến đó tìm vàng.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 17 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận