Prepositions

in sight of là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

in sight of

thấy

Example:

We have now come in sight of land.
Bây giờ chúng ta bắt đầu trông thấy đất liền.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 109 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận