Prepositions

in the course of là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

in the course of = during

giữa lúc, đang lúc

Example:
In the course of our conversation, the lights went out.
Giữa lúc chúng tôi đang nói chuyện, đèn phụt tắt.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 28 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận