Prepositions

in the face of là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

in the face of

cho dù

Example:
He was always brave in the face of danger.
Ông ấy luôn can đảm cho dù nguy hiểm.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 144 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận