Prepositions

in the guise of là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

in the guise of

cải trang thành

Example:

He went there in the guise of a farmer.
Hắn đến đó, cải trang như là một nông dân.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 128 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận