Prepositions

in the hope of là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

in the hope of

với hy vọng

Example:

He tried again in the hope of succeeding next time.
Hắn ta lại cố gắng với hy vọng sẽ thành công lần tới.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 735 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận