Prepositions

in view of là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

in view of = in consequence of, considering

xét về, xét theo

Example:

We must make up our minds at once in view of the urgency of the case.
Chúng ta phải quyết định ngay xét theo mức khẩn cấp của vụ đó.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 28 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận