Prepositions

independently of là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

independently nghĩa là gì?

independently = without dependence

độc lập với, không ảnh hưởng

Example:

He made his decision independently of the other members.
Ông ta quyết định độc lập với các thành viên khác.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Gautam Krishnan

(Số lượt đọc: 52 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận