Prepositions

ins and outs là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

ins and outs nghĩa là gì?

ins and outs = details

mọi chi tiết

Example:

You should reply on him; he knew all the ins and outs of the job.
Anh nên cậy nhờ ông ấy; ông ta biết mọi chi tiết về công việc ấy.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Sven Mieke

(Số lượt đọc: 135 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận