Prepositions

inside out là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

inside out nghĩa là gì?

a. with inner side facing out: trái
b. thoroughly: tường tận

Example:

  1. You are wearing the shirt inside out.
    Anh đang mặc áo trái kìa.
  2. To make a decision, he wants to know the subject inside out.
    Để quyết định, ông ấy muốn biết tường tận vấn đề đó.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Disney

(Số lượt đọc: 113 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận