Prepositions

instead of là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

instead of nghĩa là gì?

thay vì

Example:

I wish I were going to a party instead of the dentis.
Ước gì tôi được đi dự một buổi tiệc thay vì đi nha sĩ.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Caroline LM

(Số lượt đọc: 40 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận