Grammar

Một adjective đứng trước nhiều noun: Adjective sẽ bổ nghĩa cho noun nào?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Một adjective trong câu bổ nghĩa cho nhiều noun trong trường hợp có chữ “and” ở giữa các noun này, và miễn là không có từ nào khác giữa chữ “and” và noun thứ hai.

Ví dụ 2 noun:

  • The cheerful boys and girls run towards the playground. (Both the boys and the girls are cheerful.)
  • The cheerful boys and the girls… (the boys are cheerful, but the girls may or may not be cheerful.)
  • The tall man and his wife => makes only the man tall.
  • The mischievous cat and dog => both the animals are mischievous.
  • Place the red buttons and ribbons in the box => the buttons as well as the ribbons are red.
  • Place the red buttons and the ribbons in the box => is different, as explained.

Ví dụ nhiều noun:

  • Trash the rotten apples, oranges, tomatoes and eggs straightaway! => all rotten.
  • Trash the rotten apples and oranges and retain the tomatoes and eggs. => only the apples and oranges are rotten.
  • Put the new toys, pens and books on the table. (Toys, pens and books are all new.)
  • Put the new toys and pens, and the books on the table. (The adjective ‘new’ qualifies only the toys and pens.)

Chia sẻ từ Rajagopalan R (Quora) dựa trên kinh nghiệm đọc và viết tiếng Anh của anh chứ hiện không có cuốn sách Grammar nào đề cập vấn đề này.

(Số lượt đọc: 153 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận