Prepositions

on and off là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

on and off nghĩa là gì?

on and off = irregularly

lúc có lúc không, không đều

Example:

She’s learning English here, but she attends the course on and off.
Cô ấy đang học tiếng Anh ở đây, nhưng đến lớp không đều.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: javier trueba

(Số lượt đọc: 61 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận