Prepositions

on and on là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

on and on nghĩa là gì?

on and on = continually

lâu, hoài mãi

Example:

The old man talked on and on until everyone got bored.
Cụ già nói hoài cho đến khi mọi người phát chán.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Jonathan Cosens Photography

(Số lượt đọc: 38 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận