on behalf of = as a representative of

nhân danh, đại diện, thay lời

Example:

On behalf of the people of our city, I’m glad to extend a warm greeting and welcome to all of you.
Thay lời cho dân chúng trong thành phố, tôi rất hân hạnh bày tỏ với tất cả quý vị lời chúc mừng và chào đón nồng nhiệt.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Visited 18 times, 1 visits today)