Prepositions

on pretence of là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

on pretence of nghĩa là gì?

mạo nhận, mạo danh

Example:

His evil deeds were done on pretence of religion.
Những hành vi xấu của hắn đã được thực hiện bằng cách mạo danh tôn giáo.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 72 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận