Prepositions

on the grounds of là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

on the grounds of = on the score of

vì (lý do)

Example:

He declined the invitation on the grounds of a previous engagement.
Ông ta từ chối lời mời vì đã có hẹn trước.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 6.430 lần, 3 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận