Prepositions

on the part of là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

on the part of nghĩa là gì?

về phía, về phần

Example:

Eagerness on the part of the students combined with a clear knowledge of good methos on the part of the teacher constitute the ideal classroom situation.
Sự ham học về phía học sinh phối hợp với sự thấu triệt về một phương pháp hay về phía ông thầy tạo nên một bầu khí lý tưởng cho lớp học.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 62 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận