Prepositions

out and away là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

out and away nghĩa là gì?
out and away = by far and away

vượt xa, hơn hẳn

Example:

The boy was out and away the most intelligent in his class.
Cậu trai ấy thông minh vượt xa các bạn trong lớp.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Taylor Flowe

(Số lượt đọc: 149 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận