Prepositions

out and out là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

out and out nghĩa là gì?
out and out = completely

hoàn toàn, đúng là

Example:

He is an out and out rogue.
Hắn đúng là một kẻ tai quái.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Vinicius “amnx” Amano

(Số lượt đọc: 17 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận