Prepositions

outside of là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

outside of nghĩa là gì?

outside of = beside

ngoài ra

Example:

Outside of his relatives, he scarcely gets in touch with anybody.
Ngoài thân nhân ra, ông ấy ít khi tiếp xúc với ai.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Lukas Rychvalsky

(Số lượt đọc: 59 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận