Punctuation

Oxford comma là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Khi sử dụng dấu câu trong tiếng Anh, có một quy tắc gọi là dấu phẩy nối tiếp (The serial comma) hay dấu phẩy Oxford (Oxford comma). Đây là quy tắc được các tác giả, biên tập viên tại nhà xuất bản trường đại học Oxford sử dụng khá phổ biến. 

Theo đó, trong câu có liệt kê từ 3 đối tượng trở lên thì với cụm từ liệt kê cuối cùng, chúng ta phải dùng dấu phẩy trước liên từ “and” hoặc “or”. 

Ví dụ: Please bring me a pencil, eraser, and notebook. 

Có rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra trong việc sử dụng nguyên tắc dấu phẩy nối tiếp này. 

Theo Wikipedia, dù được khởi xướng tại trường đại học của Anh, nhưng dấu phẩy Oxford lại lưu hành phổ biến hơn trong văn viết Anh-Mỹ. Nguyên tắc này được sử dụng trong các văn bản của chính phủ Hoa Kỳ, trong văn viết mang tính học thuật nhằm đảm bảo tính trong sáng và rõ ràng của ngôn từ. 

Nhờ vào Oxford Comma mà người viết có thể tránh khỏi được những lỗi diễn đạt phổ biến trong câu. 

Ví dụ:
Câu sai: I love my parents, Lady Gaga and Humpty Dumpty. 

Nếu không có dấu phẩy phía trước, câu ví dụ ở trên có thể được hiểu rằng, bạn yêu bố mẹ của mình và bố mẹ của bạn chính là Lady Gaga và Humpty Dumpty. 

Câu đúng: I love my parents, Lady Gaga, and Humpty Dumpty.

Việc sử dụng dấu phẩy nối tiếp sẽ tùy thuộc vào mục đích sử dụng, cũng như hình thức của văn bản mà bạn đang viết. Nhưng theo quy tắc chung, văn viết Anh-Anh không sử dụng dấu phẩy liên tiếp.

Ví dụ:
The cat, dog and the mouse (Anh-Anh)
The cat, dog, and the mouse (Anh-Mỹ) 

The Economist Style Guide lưu ý rằng hầu hết các nhà văn Anh chỉ sử dụng dấu phẩy Oxford khi thật sự cần thiết để tránh sự mơ hồ. Trong khi The New York Times Style Book lại chỉ ra nguyên tắc này không bắt buộc trong văn viết. 

Nguồn tham khảo:

  • en.wikipedia.org
  • grammarly.com
  • proofreadingpal.com
(Số lượt đọc: 56 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Bình luận