Grammar

Phân biệt cách dùng Participle -ing và -ed khi là Adjective

Pinterest LinkedIn Tumblr

Về mặt nhiệm vụ, Participle (Phân từ) có thể đóng vai trò là Adjective khi đứng trước một Noun. Vậy làm thế nào để biết khi nào thì dùng Present Participle (-ing) và khi nào thì dùng Past Participle (-ed)?

Cách để phân biệt:

 • Present Participle (-ing): nghĩa chủ động
 • Past Participle (-ed): nghĩa bị động (tác động lên đối tượng)

Hãy xem qua các ví dụ sau:

 1. to confuse (Vt) – confusing / confused
  – confusing streets: những con đường gây bối rối
  – confused tourist: du khách bị bối rối
 2. to interest (Vt) – interesting / interested
  interesting tennis match: trận quần vợt thú vị
  interested audience: khán giả cảm thấy thú vị
 3. to amuse (Vt) – amusing / amused
  amused readers: độc giả cảm thấy giải trí
  amusing books: những cuốn sách có tính giải trí
 4. to surprise – surprising / surprised
  surprised listeners: những người nghe bị ngạc nhiên
  surprising information: thông tin gây ngạc nhiên
 5. to plan (Vt) – planning / planned
  planning committee: ủy ban kế hoạch (chuyên lên kế hoạch)
  planned economy: nền kinh tế (được lên) kế hoạch

Biên soạn dựa theo giáo trình
A Practical English Grammar for Vietnamese Learners
(Giáo sư Lê Tôn Hiến)
Dịch & chú giải: Chơn Linh

*Ảnh: Joel Muniz

(Số lượt đọc: 69 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận