Grammar

Phân biệt different from / different to / different than

Pinterest LinkedIn Tumblr

Trong giao tiếp tiếng Anh, different có thể đi cùng với giới từ from, to hoặc than

Ví dụ: Apples are different than oranges. 

Ở ví dụ trên, bạn có thể sử dụng cấu trúc different than để nói rằng táo khác biệt với cam. Nhưng chúng ta cũng có thể thay thế giới từ than bằng to hoặc from

Ví dụ: 

  • Apples are different to oranges. 
  • Apples are different from oranges. 

Xét về nghĩa, different from, different todifferent than hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, different than thường được sử dụng trong tiếng Anh – Mỹ và different to được dùng nhiều trong tiếng Anh-Anh. Trong khi, different from lại phổ biến ở cả hai ngôn ngữ. 

Tác giả H.W. Fowler giải thích trong quyển Modern English usage, cấu trúc different from được người  Anh-Anh Anh-Mỹ sử dụng phổ biến và thường dùng nhiều trong văn viết tiếng Anh. 

Chính vì thế, khi muốn mô tả sự khác biệt giữa hai sự vật, bạn nên ưu tiên sử dụng cấu trúc different from different than trong tiếng Anh-Mỹ. Different to thường không dùng khi viết mà chỉ sử dụng trong các đoạn hội thoại giao tiếp của người Anh-Anh. 

Theo Maeve Maddox
Munchy dịch

(Số lượt đọc: 284 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Bình luận